Welcome to Seerat.ca

sLhId df buwq

 

- virafm isMG sMDU

suKLn surjIq pfqr dy
hy kivqf dy qIrQ[[[[

 

- surjIq pfqr

dOlq

 

- suKpfl

myrf kfkf, myrf mfx-hrBjn mfn

 

- iekbfl mfhl

rwb qY rfI rwKy

 

- inMdr GuigafxvI

lVIvfr nfvl
prfieaf Dn

 

- sfDU isMG DfmI

vwizaF bMidaF dIaF bicqr bfqF

 

- igafnI sMqoK isMG afstRylIaf

rMgF dy cqyry s: soBf isMG sMg rMgolI

 

- jrnYl isMG syKf

pCfx

 

- hrpRIq syKf

sB qoN vwzI cI dyKidaF-1

 

- blijMdr nsrflI

ivaMg
XfrF dI lwq hmyf Aupr

 

- govrDn gwbI

bwgf mfmf nI iksy ny bx jfxf

 

- jsvIr isMG rfxf

jdoN myrI arQI AuTf ky cly
 

- muiqafr isMG

bVy my nfl ud hI afpxI qbfhI vwl vD irhf bMdf

 

-zf[suirMdr mMz

aYmrjYNsI aqy kwK-kfnF dI vfrI
 

- virafm isMG sMDU

iqMn kivqfvF
 

- divMdr kOr

lVIvfr nfvl
nIly qfiraF dI mOq-2
 

- joigMdr kYroN(zf)

iqMn khfxIaF_iewk idRtIkon

khfxI ivcfr mMc torFto dy vfrisk smfgm ivwc iqMn khfxIaF qy crcf

pRo[ hrBjn isMG dy nfvl bldy isivaF df syk Aupr BrvIN ivcfr crcf

quhfzy KLq
 

 

Contact us

sMprk

Seerat
Canada

Harcharan Singh Gill
Chief Editor and Publisher
416-388-1523
e-mail: seerat_ent@yahoo.ca

Supan Sandhu
Editor
647-833-7319
e-mail: supansandhu@yahoo.ca

In India
Dr. Waryam Singh Sandhu
Editor
905-970-1526
e-mail: waryamsandhu@hotmail.com

S. Balwinder Singh Grewal
Asstt. Editor
98552-82284

sIrq
kYnyzf
hrcrn isMG igwl (rfmUvflIaf)
muwK sMpfdk aqy pRkfsLk
416-388-1523
eImyl:
seerat_ent@yahoo.ca

sMpfdk : supn sMDU
647-833-7319
eImyl: supansandhu@yahoo.ca

Bfrq ivwc
zf[virafm isMG sMDU
ingrfn
905-970-1526
eImyl: waryamsandhu@hotmail.com

s[blivMdr isMG gryvfl
shfiek sMpfdk
98552-82284

E-mail:
info@seerat.ca

 

Home  |  About us  |  Troubleshoot Font  |  Feedback  |  Contact us

2007-08 Seerat.ca, Canada

Website Designed by Gurdeep Singh - +91 98157 21346