Harcharan Singh Gill
Chief Editor and Publisher
416-388-1523


Waryam Singh Sandhu
289-752-6011
e-mail: waryamsandhu@gmail.com


Supan Sandhu
Editor
647-833-7319
e-mail:
supansandhu@yahoo.ca


 


 julfeI-sqMbr 2010

 


apRYl-jUn 2010

 


jnvrI-mfrc 2010

 

ipCly aMk pVHn leI kilwk kro.mfsUmIaq

- iekbfl rfmUvflIaf

kunn kunn da da

- amrjIq cMdn

khfxI / afKLrI kbwzI

- ipRM[ srvx isMG

pMjfbI gfiekI aqy adfkfrI df DMnBfg-hrBjn mfn

- blqyj isWDU

mOq dy rMg

- blbIr iskMd

khfxI / imwtI nf ProlL jogIaf

- kulivMdr Kihrf

sLRomxI kmytI df bjt iejlfs

- igafnI sMqoK isMG

pwcfsI virHaF df jsLn

- hrjIq atvfl

vgdI ey rfvI
pMjfbIaq dI sFJ nUM muhwbq df pfxI

- virafm isMG sMDU

kMipAUtr qkIey df pIr, bfbf ikRpfl isMG pMnUM

- ipRMsIpl blkfr isMG bfjvf

khfxI / kbfVI bfjLfr

- gul cOhfn


 

hor sMprk

sfry lyKk-pfTk swjxF nUM bynqI hY ik sIrq nUM ilKLqF Byjx qy KLqo-ikqfbq krn leI seerat_ent@yahoo.ca qy sMprk kIqf jfvy.)Home  |  About us  |  Troubleshoot Font  |  Feedback  |  Contact us

Visitor Counter -  web statistics

2007-08 Seerat.ca, Canada

Website Designed by Gurdeep Singh +91 98157 21346 9815721346